Cupulometri, måling av funksjonen av likevektsorganet i det indre øre ved å rotere pasienten i en stol. Rotasjonens vinkelhastighet, akselerasjon og deselerasjon (retardasjon) blir nøyaktig kontrollert, og pasientens reaksjon avleses ved å registrere nystagmus.