Curacit er et legemiddel som inneholder suxameton.