Dødskamp, tilstand med legemlig uro, rykninger, kramper og rallende åndedrett, som går like forut for dødens inntreden. Dødskamp er i alminnelighet ikke uttrykk for at den døende lider eller er klar over at døden er forestående, men skyldes oftest bare en ubevisst serie av refleksreaksjoner gjennom underordnede nervesentrer.