Deletær, som virker ugunstig, ødeleggende; skadelig for liv og helse.