Dent-, denti- og dento- er forstavelser som angir relasjon til tennene.