Designer drugs, rusmidler som er syntetisert med den hensikt å omgå eksisterende narkotikalovgivning. Man har som oftest tatt utgangspunkt i kjente rusmidler og endret strukturen i en utstrekning som har vært tilstrekkelig til å oppnå slik omgåelse uten at stoffene samtidig har tapt sin rusvirkning. Designer drugs har ofte vært lansert under foregivende av å skulle gi en spesiell, tilsiktet rus. De viktigste gruppene av designer drugs er amfetaminderivatene som omfattet MDMA og andre ecstasystoffer, fensyklidin (PCP), fentanylderivater og petidinderivater.