Diabetisk fettvevsnekrose, tilstand som fører til lokalisert svinn av fettvev i område hvor pasienten setter sin insulinsprøyte. Komplikasjonen som er sjelden, beror trolig på en immunologisk reaksjon. Se også diabetes mellitus.