Diastolisk dysfunksjon, nedsatt funksjon av venstre hjertekammer i hvilefasen, diastolen. Skyldes stivhet i hjertemuskelen som hindrer normal utvidelse av hjertekammeret i fyllningsfasen. Påvises best ved ultralydundersøkelse.