Hjertesvikt

Hjertesvikt er et begrep som blir brukt om mange forskjellige tilstander. I «folkelig» omtale blir det gjerne brukt om enhver tilstand eller hendelse hvor hjertet «svikter», også ved plutselige dødsfall som skyldes hjertestans.I vanlig medisinsk språkbruk er hjertesvikt en mer langvarig tilstand hvor hjertets pumpefunksjon er redusert, og det er denne betydningen av begrepet som omtales i teksten nedenfor.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Magnus Aronsen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 13 artikler: