Hjertesvikt

Fagansvarlig

Jan Magnus Aronsen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Thale Kristin Olsen

Inneholder 13 artikler: