Dietetiker, tidligere benyttet betegnelse på klinisk ernæringsfysiolog.