Doseringsnøyaktighet, den nøyaktighet som doseringen av et legemiddel i et farmasøytisk preparat er foretatt med.