Galenisk farmasi er læren om galeniske preparater, det vil si de bruksferdige legemidler som tabletter, salver, injeksjonsvæsker og liknende, deres fremstilling, egenskaper og kontroll. Hele artikkelen