Dråpeteller er en pipette eller et glass med innslepet glasspropp forsynt med dryppeinnretning. Dråpeteller brukes for å måle av like store dråper og dermed muliggjøre nøyaktig dosering av flytende, særlig sterktvirkende legemidler. En normaldråpeteller er en pipette hvor utløpsrørets ytre tverrsnitt skal være nøyaktig tre millimeter. 20 dråper destillert vann, avmålt med normaldråpetelleren ved 15 °C, skal veie ett gram.