Dråpeteller, pipette eller glass med innslepet glasspropp forsynt med dryppeinnretning. Dråpeteller brukes for å måle av like store dråper og derved muliggjøre nøyaktig dosering av flytende, særlig sterktvirkende legemidler. En normaldråpeteller er en pipette hvor utløpsrørets ytre tverrsnitt skal være nøyaktig 3 mm. 20 dråper destillert vann, avmålt med normaldråpetelleren ved 15 °C, skal veie 1 gram.