Ekmnesi, det at man husker hendelser som ligger tilbake i tid, men har glemt nyere hendelser.