Eksaserbasjon, forverring av plager eller symptomer ved en sykdom. Mange sykdommer har naturlig et svingende forløp med gode og dårlige perioder. Det gjelder f.eks. leddgikt. Eksaserbasjon er et oppbluss av plagene.