Ekspektere, avvente. Brukes oftest i medisin om å avvente utviklingen av et symptom eller en plage før man tar stilling til behandlingen.