Ektasi er et uttrykk som brukes i medisinen for å beskrive en patologisk utvidelse av et hulorgan, for eksempel magesekken eller luftrørsgrenene (bronkiektasi).