Elevatorium er et kirurgisk instrument som brukes til løfting av organdeler, for eksempel et knokkelstykke som er trykt inn ved kraniebrudd eller en tannrot uten krone.