Embryonal er det som har med foster og fosterutvikling å gjøre, særlig under embryogenesen. Ordet brukes også om kroppsstrukturer som tilbakedannes før fødselen.