Encelleprotein, protein som utvinnes fra encellede organismer (bakterier, sopparter) etter oppformering av disse i ulike næringssubstrater, for eksempel fraksjoner av petroleum, avfallsprodukter fra celluloseindustrien med mer. Encelleprotein er et relativt nytt produkt som blir utprøvd blant annet med hensyn til mulige skadelige virkninger på organismen, men enkelte produkter er allerede kommersielt tilgjengelige. Kan benyttes som tilsetning til ellers proteinfattige næringsmidler.