Endeorgan er det organ eller den organdel som en motorisk eller sensorisk nerve ender på og setter i funksjon.