Endocytose, mekanisme for opptak av materiale inn i cellen. Skjer ved at en del av cellens yttermembran danner en innbuktning som etter hvert avsnøres slik at det dannes en blære – et endosom – som inneholder det endocyterte materialet. Endocytose er således den motsatte prosessen av eksocytose. Endocytose deles vanligvis inn i reseptorformidlet endocytose, fagocytose og pinocytose. Ved reseptorformidlet endocytose utgjør det endocyterte materialet makromolekyler, oftest ulike proteiner, som er fanget opp av membranreseptorer i cellens yttermembran.