Celleprosesser

Celle, grunnenhet i alle levende organismer. Cellene er de minste enheter for liv, det vil si at de har alle de egenskaper som skal til for å kalle noe en levende organisme. De grunnleggende egenskaper for liv er evne til å formere seg, variasjon i arvestoffet som gir mulighet for evolusjon gjennom naturlig utvelgelse, stoffskifte og avgrensning mot omgivelsene av membraner. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Celleprosesser

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 50 artikler: