Enteroskopi, endoskopisk undersøkelse der en fleksibel slange føres gjennom munnen ned i tynntarmen. Denne slangen har optikk i enden, slik at et bilde kan overføres til et øyestykke eller en monitor. Det finnes to forskjellige metoder: Ved «push»-enteroskopi føres et langt, styrbart endoskop ned omtrent som ved øvre endoskopi, men lenger ned i tynntarmen. Med denne metoden kan en komme ca. 1 m ned i jejunum. Det er også utviklet et nytt instrument – dobbelt-ballongenteroskop, som tillater undersøkelse av større deler av tynntarmen. Dette instrumentet er bare tilgjengelig på høyspesialiserte sykehus.