Ernæringslære, omfatter kunnskap om matens (kostholdets) innhold av næringsstoffer, forandringer i kroppens funksjon på grunn av for lav, for høy eller ubalansert tilførsel av næringsstoffer, og matens og næringsstoffenes fordøyelse, omsetning og funksjon i kroppen. Ernæringslæren omfatter også kjennskap til forebyggelse av kostholdsrelaterte sykdommer og behandling av sykdommer med spesiell kostholdssammensetning. Videre omfatter ernæringslære kunnskap om hvordan økonomiske og samfunnsmessige forhold påvirker folks tilgang til og valg av matvarer.