Erytroplaki, klinisk betegnelse på rød flekk i en slimhinne, vanligvis i munnen eller genitalia. Flekken skyldes ikke mekanisk, kjemisk eller termisk skade og heller ikke betennelse eller en vaskulær tilstand. Den er uttrykk for epitelforandringer som ofte viser seg å være forstadie til kreft. Erytroplaki er en eksklusjonsdiagnose, og det bør tas biopsi og utføres kirurgisk fjernelse.