faktor IX, en av koagulasjonsfaktorene som får blodet til å levre seg (koagulere). Den kalles også antihemofili-faktor B fordi denne koagulasjonsfaktoren mangler medfødt eller er defekt ved blødersykdommen hemofili B. Faktor IX fremstilles ved fraksjonering av plasma eller ved rekombinant DNA-teknikk.