faktor VIII, en av koagulasjonsfaktorene som bidrar til at blodet levrer seg (koagulerer). Kalles også antihemofilifaktor A fordi denne koagulasjonsfaktoren mangler medfødt eller er defekt ved blødersykdommen hemofili A. Sykdomsgraden varierer med nivået av faktor VIII i blodet. Faktor VIII fremstilles ved fraksjonering av plasma eller i dag ved rekombinant DNA-teknikk.