Fakultativ, mulig, valgfri. Ordet brukes særlig i forbindelsen fakultativt anaerob, om mikroorganismer som kan vokse uten oksygen, men som også kan leve i nærvær av oksygen. En obligat anaerob mikroorganisme dør derimot i oksygenholdig miljø.