Farmakon er et medisinsk legemiddel (kjemikalie eller droge).