Farmakon, medisinsk legemiddel (kjemikalie eller droge).