Farmakopsykologi, læren om legemidlenes innvirkning på atferd og opplevelse.