Farmakopsykologi er læren om legemidlenes innvirkning på atferd og opplevelse.