Begreper i farmakologi

Farmakologi, læren om legemidlene, inkluderer kunnskap hvordan legemidler virker, hvilke gunstige og ugunstige effekter de har og hvordan de skal gis. I farmakologien skilles det mellom hvordan legemidlet virker i kroppen og hvordan kroppen omsetter legemidlet. Farmakodynamikk handler om legemidlers virkningsmekanisme og deres effekter i kroppen, altså «hva legemidlet gjør med kroppen». Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Begreper i farmakologi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 65 artikler: