Farmasøytisk kjemi er den gren av kjemien som beskjeftiger seg med medisinske renkjemikalier, deres fremstilling og analyse.