Læren om fremstilling og håndtering av legemidler.

Betegner også universitetsstudiet som fører frem til farmasøytisk embetseksamen, candidatus pharmaciae (cand.pharm.). Farmasistudiet kvalifiserer for arbeid innen produksjon, salg, informasjon og kontrollvirksomhet i legemiddelsektoren. Se også apotekfarmasøytreseptar.

  Foreslå endring

  Kommentarer

  1. februar 2015 skrev Tor Stian Holte

  Kategorien "Legemidler" har tre kategoriar: "Farmakologi" - "Farmasi" og "Rusmidler". Er det naudsynt å ha begge kategoriane "Farmasi" og "Farmakologi", og er i tilfelle grunnlaget for å skille mellom dei?

  11. februar 2015 svarte Georg Kjøll

  Hei Tor Stian. Farmasi og farmakologi er to forskjellige fagområder også utenfor leksikonet, så derfor behandler vi det som separate grener også her.

  Selv om det er overlapp mellom de to, kan man helt grovt si at farmasi seg om fremstilling av legemidler, mens i farmakologi er man mest opptatt av hvordan legemidlene virker i kroppen (og hvordan kroppen behandler legemidlene).

  Imidlertid har vi ikke fått ryddet opp i innholdet i våre to fagområder ennå, slik at det er mye som ligger i feil kategori, blant annet denne artikkelen. Men det står på programmet, og når vi er ferdig med prosessen håper vi at skillet mellom farmasi og farmakologi skal framstå som litt mer naturlig også hos oss.

  Alt godt fra Georg

  Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

  Du må være logget inn for å kommentere.