Faste, avholdenhet fra mat (og av og til også drikke) eller fra bestemte fødemidler i en periode. Fasten kan ha religiøs begrunnelse, eller den kan inngå ved behandling av sykdom. Ved en rekke medisinske laboratorieundersøkelser skal pasienten møte fastende til prøvene. Det vil si at han ikke må ha spist siden kvelden før blodprøvene blir tatt, men inntak av vann er vanligvis tillatt.