Fenestrasjonsoperasjon, hørselsforbedrende operasjon som tidliger ble brukt ved otosklerose, hvor man laget et vindu på buegangene i det indre ørets labyrint så lydbølgene kunne nå sneglehuset og høreorganet denne veien. Operasjonsmetoden er ikke lenger i bruk.