Ferristene, (av ferri-), legemiddel, brukes som kontrastmiddel ved magnettomografiske (MR) undersøkelser av mage/tarm. Ferristene består av små krystaller av magnetisk jernoksid avsatt på overflaten av monodisperse plastkuler.