Flapping, ufrivillige, rytmiske bevegelser i fingrer eller hender, som bøyes og strekkes i håndledd eller i fingrenes grunnledd. Opptrer ved leversykdom med hjernepåvirkning og bevisstløshet (coma hepaticum).