Flapping er ufrivillige, rytmiske bevegelser i fingrer eller hender. Hendene bøyes og strekkes i håndleddet eller i fingrenes grunnledd. Flapping kan ses ved leversykdom med hjernepåvirkning og bevisstløshet (coma hepaticum).