Flebolitt, forkalkning i vene. Finnes i bekkenvener hos 25–30 % av voksne. Flebolitter har økende forekomst med økende alder. De regnes som betydningsløse i bekkenvenene. Ved misdannelser og venesykdom kan også flebolitter finnes i vener utenom bekkenet.