Fluidekstrakt, spesiell form av et drogeuttrekk, vanligvis innstilt slik at 1 del fluidekstrakt svarer til 1 del droge.