Ekstrakt er det samme som et uttrekk. Ekstrakter lages som regel ved å behandle deler av planter eller dyr med vann, alkohol eller eventuelt andre løsemidler, som så fjernes ved inndamping, for eksempel allergenekstrakt, nypeekstrakt eller pollenekstrakt.