Fonisk lammelse, lammelse av stemmebåndene ved forsøk på å frembringe lyd, tale eller sang, mens bevegeligheten er normal ved hoste og dyp respirasjon.