Fytokjemikalier er kjemiske forbindelser som finnes i planter. De har ikke direkte ernæringsmessig betydning, men kan påvirke kroppens fysiologi, for eksempel som antioksidanter.