Gargoylisme er det samme som mukopolysakkaridose, det vil si en gruppe medfødte stoffskiftesykdommer.