Gaskompress, flerlaget gas-stykke, vanligvis sterilt, som brukes til å dekke sår. Se også kompress.