Gastr-, forstavelser som angir at noe har med magesekken å gjøre.