Gloss-, glosso-, forstavelser som angir at noe har med tungen å gjøre.