Glykogenoser, gruppe meget sjeldne, oftest recessivt nedarvede feil i nedbrytingen av glykogen som fører til opphoping særlig i leveren, men også i andre organer. Mer enn ti typer er kjent, forløp og alvorlighetsgrad varierer. Se også glykogenstoffskiftet.