Graft-versus-host-reaksjon er det samme som transplantat-mot-vertsreaksjon.