Graft-versus-host-reaksjon, se transplantat-mot-pasientreaksjon.