Grand mal er et tidligere navn på generaliserte anfall, en type epilepsi.